Sadhguru in Muscat
 - Trực tuyến trong 4d : 2h : 55m
ĐấtSự kiệnTổ chức ủng hộVề phong trào
Hành Động Ngay
Background

Bộ Công Cụ Cứu Đất

A collection of videos, letters, social media posts, images, merchandise designs, and other resources you can use to spread the message. Please find print assets like flyers, brochures, post cards and other materials under the downloads tab. Please print, reuse, and recycle responsibly. Stay tuned for more updates.

Những Điều cần Ghi nhớ:

Khi chia sẻ nội dung tại đây, hãy cá nhân hóa thông điệp của bạn. Điều này rất hữu ít!

Sử dụng hashtag

#CứuĐất

Thẻ Hồ Sơ

  • Twitter:

    @cpsavesoil @SadhguruJV

  • Facebook:

    @consciousplanetmovement @Sadhguru

  • Instagram & YouTube:

    @ConsciousPlanet @Sadhguru

Theo ước tính, đất của Argentina đã bị MẤT ĐẾN MỘT NỬA HÀM LƯỢNG HỮU CƠ TRONG VÒNG 100 NĂM. (Tổ Chức Nông Lương LHQ và Ban Kỹ thuật Liên chính phủ về Đất, 2015) #SaveSoil savesoil.org

Download

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng trẻ em lớn lên trong các trang trại có tỷ lệ dị ứng và hen suyễn thấp hơn, một hiện tượng được cho là do chúng tiếp xúc thường xuyên với các vi sinh vật có trong đất nông nghiệp. (Y Học Johns Hopkins, 2014) #SaveSoil savesoil.org

Suy thoái đất tác động tiêu cực đến 3,2 tỷ người trên thế giới. (Công ước LHQ về chống sa mạc hóa, 2019) #SaveSoil savesoil.org

Thoái hóa đất gây thiệt hại từ 235 tỷ đô đến 577 tỷ đô về sản lượng trồng trọt mỗi năm. (Diễn đàn Chính sách-Khoa học liên chính phủ về Đa dạng sinh học và Dịch vụ Hệ sinh thái, 2019) #SaveSoil savesoil.org

VIỆC MẤT ĐI 1% hàm lượng cac-bon hữu cơ trong đất dẫn đến thiệt hại khoảng 163 ĐÔ LA MỸ CHO MỖI HECTA do đất mất đi độ phì nhiêu. (Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, 2019) #SaveSoil savesoil.org

Chúng ta đang mất 4000m2 đất mỗi giây! ( Tạp chí khoa học thường thức Hoa Kỳ, 2014) #SaveSoil savesoil.org

Các thực hành nông nghiệp bền vững có tiềm năng TẠO RA 5 TRIỆU CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP khắp vùng châu Phi hạ Sahara vào 2040. (Nhóm Nghiên cứu Nông nghiệp Tái sinh Châu Phi, 2021) #SaveSoil savesoil.org

CHẤT HỮU CƠ TRONG ĐẤT GIÚP TĂNG CHẤT DINH DƯỠNG CHO CÁC LOẠI CÂY LƯƠNG THỰC CỦA CHÚNG TA bằng cách cải thiện chất lượng đất và tăng khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất. (Kiến thức Giáo dục Tự nhiên, 2012) #SaveSoil savesoil.org

Social Media Tutorials

Beginner

Intermediate

Ambassador

HÃY CÙNG BIẾN NÓ THÀNH HIỆN THỰC

Hành Động Ngay
footerLogo

Đất

© 2022 Hành Tinh Có Ý Thức Đã Đăng Ký Bản Quyền

Chính sách bảo mật

Điều khoản & Điều kiện