ดินกิจกรรมผู้สนับสนุนเกี่ยวกับ
ลงมือตอนนี้
Banner Image

การฟื้นฟูดิน

ร่างนโยบายระดับโลกและแนวทางแก้ไข
คู่มือ

ขอดู

คุณวางแผนที่จะใช้คำแนะนำนโยบายอย่างไร?*

การจัดการดินอย่างยั่งยืนสำหรับทุกชาติ!

Book Icon

ขบวนการ Save Soil ของ Conscious Planet เป็นความพยายามในการปลุกพลเมืองทั่วโลกให้รู้จักกับสถานะของดิน และกระตุ้นให้รัฐบาลของพวกเขาวางกรอบและดำเนินการตามนโยบายที่จำเป็นในการฟื้นฟูดินใหม่

หนังสือเล่มนี้พยายามเสนอวิธีแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่นำไปใช้ได้จริง ซึ่งรัฐบาลสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อฟื้นฟูดินในประเทศของตน

โปรดทราบว่านี่เป็นความพยายามอย่างจริงใจที่จะพัฒนานโยบายสำหรับการฟื้นฟูดินบนโลกใบนี้ โดยพิจารณาจากประเภทของดิน ตำแหน่งละติจูด และประเพณีทางการเกษตรของประเทศนั้นๆ

Terms of Use

Conscious Planet (Hereinafter “CP”) allows access to the User to read the Soil Policy (Hereinafter ‘Policy’) subject to the following terms and conditions:

 1. User confirms that all information given to CP about the User is true and correct and that User will use the Policy only for the purpose expressly stated by him/ her.
 2. User confirms that he/ she fully supports the Save Soil movement and will directly reach out to the CP team if he/ she needs to contribute to the Policy or raise any concerns or doubts on the same.
 3. User agrees that CP owns all rights, titles and interests in all of the Content of the Policy.
 4. User shall only read the policy and will reach out to the CP team if he/she in any way needs to.
 5. By signing the Terms of Use, User agrees to not access (or attempt to access) the Policy, by any means other than through the means provided by CP. User specifically agrees to access the Policy contents only through ethical means.
 6. User agrees to not engage in any activity that disrupts or interferes with the Policy, including the servers and/or networks at which the Policy is located or to which it is connected. Whilst or after reading the Policy and in relation to the policy, User shall not:
  • Post unauthorized advertising or solicit other visitors.
  • Misrepresent CP, Sadhguru or Save Soil Movement.
 7. User further undertakes and affirms that he/she shall not:
  • Plagiarize or publish the Policy.
  • Share the Policy on Social Media or any other online/offline platforms.
  • Indulge in posting or publishing the Policy or the comments and criticisms of the same, except after receiving consent from the CP team.
  • Quote the content of the Policy out of context.
 8. CP has prepared the Policy after a detailed process of consultation with scientists and experts who are knowledgeable about soil ecology (and other related disciplines). Some of the material has been sourced from various published sources which have been referred to and acknowledged at appropriate places. The Policy is offered as-is and as-available, and CP makes no representations or warranties of any kind concerning the Policy and its Content, whether express, implied, statutory, or other. This includes, without limitation, warranties on title, merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement, absence of errors, whether or not known or discoverable.

Please contact CP at policy.support@consciousplanet.org for any further information.

โปรดอ่านข้อตกลงทั้งหมดก่อนทำเครื่องหมายที่ช่องด้านล่าง

ร่วมกันทำมันให้เกิดขึ้น!

ลงมือตอนนี้
footerLogo

ดิน

© 2565 Concious Planet สงวนลิขสิทธิ์

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อตกลงและเงื่อนไข