Sadhguru in Muscat
 - Во живо во 3ден : 9час/а : 50мин.
ПочваНастаниПоддржувачиЗа
Итна акција

Студентиза почва

Подигни глас како студент, за да се зачува почвата за идните генерации.

AGES 13+
PLEDGE YOUR SUPPORT

Како ти можеш да направиш разлика?

Инспирирајте регулативна промена

Испрати своја порака до лидерите на твојата земја која се однесува на твојата грижа за почвата во форма на писмо, уметничко дело или видео.

Select Country:

Showcase your Message

You can showcase your message on the Save Soil website to inspire people from around the world to take action and receive your Save Soil badge.

Зошто е ова важно?

Преку едноставниот чин на себе-едукација и ширење на пораката, ние имаме моќ да ја покажеме нашата грижа за почвата и да ги поддржиме нашите лидери едногласно! Големо ДА од секој од нас создава неопходно влијание што не може да се игнорира.

Мал чекор преземен за ширење на капка од ова движење ќе придонесе многу за да се претвори ова во моќен бран. Не ја потценувај големината на капката бидејќи капката е океан сама по себе!

footerLogo

Почва

© 2022 Свесна планета сите права се задржани

Политика на приватност

Услови и правила