Future of Cities in DavosFuture of Cities in Davos - Panel Discussion
 - Živě za 6h : 45m
PůdaUdálostiPodporovateléO nás
Jednej hned

Kouzlo Půdy

Jediný kouzelný materiál, který dokáže proměnit smrt v život.

Sadhguru


Cílem hnutí Zachraňme Půdu je spojit lidstvo v úsilí o zachování zázraku, který půda představuje.

Podívej se na dokument Zachraňme Půdu

Většina z nás zná důvěrně slova a pojmy jako klimatická změna, emise uhlíku , znečištění vzduchu a nedostatek vody , ale velmi málo z nás věnuje pozornost půdě. Po tisíciletí je život na Zemi udržován tenkou vrstvou úrodné půdy na zemském povrchu.

Ale ...
Co přesně půda je a co dělá?

Zjistíme v kvízu níže.

Otázka 1 / 6

Půda je ______

Sazenice stromu rostoucí ze země

Půda je základem našeho života. Ale...

Zemědělství, odlesňování a další faktory způsobily znehodnocení a erozi svrchní vrstvy půdy ve znepokojující míře. Celosvětově je již 52 % zemědělské půdy znehodnoceno. Naše planeta je v krizi. Pokud by současná míra znehodnocování půdy pokračovala, znamenalo by to konec života, jak ho známe.

Soil desertification

Velmi znehodnocena

Znehodnocena

Stabilní

Bez rostlinného porostu

Planeta je v krizi

Potravinová krize

Očekává se, že za 20 let bude pro 9,3 miliardy lidí vyprodukováno o 40 % méně potravin než nyní.

Chudá půda vede k nízké nutriční hodnotě. Už nyní obsahuje ovoce a zelenina o 90 % méně živin.

2 miliardy lidí trpí nedostatkem výživy, což vede k mnoha nemocem.

Nedostatek vody

Vyčerpaná půda nemůže absorbovat vodu a regulovat její tok.

Neschopnost půdy zadržovat vodu vede k nedostatku vody, suchu a záplavám.

Organická hmota dokáže zadržet množství vody, které odpovídá až 90 % váhy této hmoty, a pomalu ji v průběhu času uvolňovat. Znamená to velkou pomoc v oblastech ohrožených suchem.

Ztráta druhové rozmanitosti

Vědci tvrdí, že v důsledku ztráty přirozeného místa výskytu vyhyne každý rok kolem 27000 živočišných druhů.

Krize dosáhla bodu, kdy zmizelo 80 % biomasy hmyzu.

Ztráta biodiverzity dále narušuje půdní prostředí a brání regeneraci půdy.

Klimatická změna

Půda zadržuje 3x více uhlíku než rostliny a 2x více než atmosféra, což znamená, že půda hraje zásadní roli při sekvestraci (tj. zachytávání a ukládání) uhlíku.

Nebude-li světová půda revitalizována, mohlo by se do atmosféry uvolnit až 850 miliard tun oxidu uhličitého a zvýšit tak hrozbu změny klimatu. Toto množství oxidu uhličitého by bylo větší než emise celé lidské populace za posledních 30 let

Ztráta obživy

Vyčerpání půdy vede tisíce farmářů k sebevraždě.

Celosvětově je chudoba 74 % lidí přímo ovlivněna znehodnocením půdy.

Odhaduje se, že vymírání půdy stojí celosvětově každý rok až 10,6 bilionů USD.

Konflikty a migrace

Růst populace a nedostatek potravin a vody by do roku 2050 mohly způsobit migraci více než jedné miliardy lidí do jiných regionů a zemí.

Od roku 1990 hrály problémy spojené s půdou významnou roli ve více než 90 % velkých válek a konfliktů v Africe.

Od Francouzské revoluce až po Arabské jaro jsou vysoké ceny potravin označovány za faktor, který stojí za masovými protesty.

Půda: celostní řešení

Téměř každá větší ekologická krize je, do určité míry a určitou formou, důsledkem nebo projevem znehodnocování půdy. Podobně také každé bolavé místo, které souvisí s životním prostředím, může být vyřešeno obnovou zdravé půdy.

Ve skutečnosti je omylem, pokud si myslíme, že můžeme řešit jeden aspekt našeho životního prostředí bez toho, aniž bychom řešili celek, protože žádná část ekosystému nefunguje izolovaně. Žádné řešení nebude úplné, dokud si neuvědomíme, že život je jeden jediný složitý fenomén, ve kterém se vše děje ve shodě. V mnoha ohledech je půda podkladová platforma, ze které život pramení. Jestliže dáme do pořádku půdu, máme největší šanci dát do pořádku vše ostatní.

Revitalizace půdy - návrh globálních politických opatření & příručka k řešení

Přečti si zde
policy

Co říkají odborníci?

Maria Helena Semedo

Deputy Director General
The Food & Agriculture Organization (FAO) of the United Nations

Ibrahim Thiaw

Executive Secretary, United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD)
Under-Secretary-General, United Nations

Ovais Sarmad

Deputy Executive Secretary of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

Dr. Rattan Lal

World Food Prize Awardee 2020 

Dr. Jo Handelsman

Former Science Advisor to President Barack Obama
Director of the Wisconsin Institute for Discovery at University of Wisconsin

Erik Solheim

Former UN Environment Executive Director and Under-Secretary-General of the United Nations

Stewart Maginnis

Deputy Director General, IUCN

Dr. Naoko Yamamoto

Assistant Director-General, World Health Organization

Manoj Juneja

Assistant Executive Director, World Food Programme (WFP)

Claire Chenu

Senior Soil Scientist, National Research Institute for Agriculture, Food and Environment (INRAE), France Professor, AgroParis Tech Institute

Patrizia Heidegger


Director for Global Policies & Sustainability, European Environmental Bureau

Dr. Muralee Thummarukudy

Director of the Coordination Office of the G20 Global Initiative on Reducing Land Degradation & Enhancing Conservation of Terrestrial Habitats

Paul Luu

Executive Secretary, 4 Per 1000 Initiative

Jean-François Soussana

Soil Scientist & Vice Chairman
National Research Institute for Agriculture, Food & Environment, France

Ronald Vargas

Secretary, Global Soil Partnership at UN FAO

Shamila Nair-Bedouelle

Assistant Director-General for Natural Sciences, UNESCO

Tim Christopherson

Head, Nature for Climate Branch, UN Environment Programme (UNEP)

Bishow Parajuli

Country Head, India , United Nations World Food Programme

Dr Johan Rockstrom

Director, Potsdam Institute for Climate Impact Research

Dr. Elaine Ingham

Soil Microbiologist

Dr. Joachim von Braun

Agricultural Scientist & President, Pontifical Academy of Sciences

Nadia Isler

Director of the SDG Lab in the Office of the Director-General of UN Office at Geneva (UNOG)

Dr. Iyad Abumoghli

Founder and Director, United Nations Environment Programme - Faith for Earth

Dr. Richard Cruse

Professor, Agronomy Department, Iowa State University
Director, Iowa Water Center

AS Kiran Kumar

Space Scientist;
Former Chairman of the Indian Space Research Organization

Dr Vibha Dhawan

Director General, The Energy and Resources Institute

Commodore Amit Rastogi

Chairman and Managing Director, National Research Development Corporation

Dr. Daniel Rasse

Department Head, Biogeochemistry & Soil Quality
Norwegian Institute of Bioeconomy Research

Allain Bougrain

Environmentalist & President, French League for the Protection of Birds

Dr. Saravanan Kandasami

Organic Farmer
Former Soil Scientist at Tamil Nadu Agricultural University

Prof. Ramesh Chand

Agricultural Economist & Member, NITI Aayog

Pravesh Sharma, IAS

Co-Founder and CEO at Kamatan Farm Tech Pvt Ltd

Sanjeev Sanyal

Author and Economist
Member of the Economic Advisory Council to the Prime Minister of India

David Roggero

President of Aapresid (Argentine No-till Farmers Association)

Dokumentární film

Sklonit se k zemi

Dokumentární film

Sklonit se k zemi

Přehrát

Co říká věda?

S.O.S. - Save Our Soil (Zachraňme naši půdu)?

Hospodaření s půdou

Indická kosmická agentura

Biodiverzita

Celosvětově zmizí každý rok 24 miliard tun úrodné půdy a 27 000 živočišných druhů

Přečti si více

Zpráva OSN: Světové zemědělství dosáhlo "bodu zlomu"

Klimatická změna

Světové zemědělství, zatížené změnou klimatu a znečištěním, musí rychle přejít k trvale udržitelným postupům, aby nakrmilo...

Přečti si více

See all

Ach půdo

Vůně půdy
ve mně nějakým způsobem vyvolává více něhy
než líbivá vůně květiny

Síla a citlivost života
udržovaného v půdě
spouští vlny jiného
druhu vášně.

Ne vášeň k osobě,
ale k mému druhu,
který se stal necitlivým
ke všemu, co ho vyživuje
a nakonec pohltí.

Kráčím-li bosý, jsem pohlcen
vášní tak hlubokou,
že se snad nedá ničím popsat.

Ach půdo, můj živote


Báseň napsaná Sadhguruem

POJĎME TO USKUTEČNIT!

footerLogo

Půda

© 2022 Vědomá Planeta Všechna práva vyhrazena

Ochrana osobních dat

Pravidla a podmínky